A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Маньківський заклад дошкільної освіти «Росинка»
Маньківської селищної ради Черкаської області

звіт

         

Додаток 4
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)

         
                   
                   

ЗВІТ

         

про надходження та використання коштів загального фонду (форма

      №2м)

             

за 9 місяців  2023 року

         
             

коди

         
                         

Установа   Маньківський ЗДО  "Росинка"

за ЄДРПОУ

26491001

         

Територія

смт. Маньківка ,Уманського р-ну ,Черкаської обл

за КОАТУУ

7123155100

         

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна власність Маньківської селищної ради

за КОПФГ

410

         

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

#ССЫЛКА!

 

             

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

         

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

06

 

         

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

0611010

 

         

Періодичність: квартальна, річна

                       

Одиниця виміру: грн коп.

                       

                                                                                                                                  

     

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

         
         
         

1

2

3

4

6

8

9

10

         

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

-

-

-

4 785 912,40

-

         

у тому числі:
Поточні видатки

2000

020

-

-

-

4 785 912,40

-

         

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

-

-

-

3 886 691,33

-

         

Оплата праці

2110

040

-

-

-

3 184 885,32

-

         

  Заробітна плата

2111

050

 

-

 

3 184 885,32

-

         

  Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

 

-

 

-

-

         

Нарахування на оплату праці

2120

070

 

-

 

701 806,01

-

         

Використання товарів і послуг

2200

080

 

-

 

898 386,07

-

         

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

 

-

 

141 297,00

-

         

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

 

-

 

5 050,00

-

         

Продукти харчування

2230

110

 

-

 

234 151,15

-

         

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

 

-

 

37 607,00

-

         

Видатки на відрядження

2250

130

 

-

 

 

-

         

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

         

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

150

-

-

-

480 280,92

-

         

  Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

         

  Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

-

-

-

39 034,20

-

         

  Оплата електроенергії

2273

180

 

-

 

154 512,07

-

         

  Оплата природного газу

2274

190

 

-

 

8 039,65

-

         

  Оплата інших енергоносіїв

2275

200

 

-

 

278 695,00

-

         

  Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

         

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

 

-

         

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

         

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

 

-

 

 

-

         

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

         

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

         

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

         

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

         

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

         

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

         

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

         

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

 

-

         

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

         

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

         

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

 

-

         

Інші поточні видатки

2800

360

 

-

 

835,00

-

         

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

         

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

         

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

         

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

         

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

         

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

         

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

         

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

         

  Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

         

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

         

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

         

  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

         

  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

         

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

         

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

         

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

         

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

         

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

         

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

         

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

         

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

         

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

         

  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

         

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

         

  Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

         

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

         

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

         

Інші видатки

5000

640

X

X

X

X

#ЗНАЧ!

         

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

         
     

 

 

 

 

           
     

 

 

 

 

           
     

 

 

 

 

           
     

 

 

 

 

           
     

 

 

 

 

           
     

 

 

 

 

           
     

 

 

 

 

           
     

 

 

 

 

           
     

 

 

 

 

           
     

 

 

 

 

           
     

 

 

 

 

           
     

 

                 

 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

   

 

                 

Директор

   

 

 

Оксана ЧЕРВОНЮК

           
     

(підпис)

                 

Головний бухгалтер

   

 

 

Наталія  ЛИННИК

           

13 жовтня  2023 року

   

(підпис)

                 

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації

 видатків та кредитування місцевих бюджетів.

     
                         
                         
                         

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора